CONDIŢII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WWW.VOLTSOLAR.RO

S.C. SOLAR VOLT S.R.L., Str. G. Enescu, 19/11, Loc. Oradea, Judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. JJ5/2379/2007, având cod unic de înregistrare 22433161, administreaza site-ul www.voltsolar.ro.

Continutul de imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi si alte date prezente pe acest site nu pot fi reproduse, modificate, transferate, publicate, afişate, transmise sau inregistrate fara acordul prealabil, in scris al S.C. SOLAR VOLT S.R.L.

S.C. SOLAR VOLT S.R.L. îsi rezerva dreptul de a face modificări acestor termeni si condiţii, precum şi în structura site-ului, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor.

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin accesarea acestui site web şi/sau a oricărei pagini a acestuia sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu aceşti termeni si conditii de utilizare, nu accesaţi acest site.

COMANDA

Utilizatorul poate efectua comenzi prin formularul de pe www.voltsolar.ro.

Cumpărătorul care plasează o comandă este obligat să furnizeze datele sale concrete și adevărate, care sunt cerute pentru a putea fi executată comanda respectivă și este conștient că depune comanda cu obligația de a achita.

S.C. SOLAR VOLT S.R.L. îşi rezervă dreptul de a confirma primirea comenzii și corectitudinii datelor prin telefon sau prin e-mail. În cazul lipsei contactului cu Cumpărătorul, datelor incomplete sau suspiciunii că datele nu sunt adevărate, aparțin unor alte persoane în afară de cumpărător, S.C. SOLAR VOLT S.R.L. are dreptul să anuleze comanda precizând motivul.

S.C. SOLAR VOLT S.R.L. are dreptul de a anula comanda în cazul:

a) unui accident sau unei restricţii în traficul rutier sau unei restricții tehnice organizațională la firma S.C. SOLAR VOLT S.R.L., care împiedică realizarea comenzii;

b) lipsei fondurilor sau produselor corespunzătoare pentru a realiza comanda respectivă, pe care S.C. SOLAR VOLT S.R.L. nu le-a putut anticipa în ciuda tuturor eforturilor depuse.

Depășirea intervalului de timp planificată cu până la 70% nu este considerată ca și încălcare a realizării comenzii și nu constituie un motiv pentru o plângere.

COMUNICARE

Prin completarea formularelor din cadrul website-ului www.voltsolar.ro, utilizatorul este de acord cu forma de comunicare – cea telefonică sau prin e-mail – prin care S.C. SOLAR VOLT S.R.L.. îsi deruleaza operaţiunile comerciale.

Datele personale introduse de catre utilizator vor fi folosite de S.C. SOLAR VOLT S.R.L. numai în scopul declarat al acestui website.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

S.C. SOLAR VOLT S.R.L. îsi rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informaţie de pe site-ul www.voltsolar.ro.

S.C. SOLAR VOLT S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării acestui site.

PLATA

Cumpărătorul trebuie să plătească prin transfer bancar.

FORŢA MAJORĂ

Niciuna dintre părţi nu va răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţa majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

FRAUDĂ

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului www.voltsolar.ro, sau de a afecta performanţele serverului pe care ruleaza site-ul www.voltsolar.ro de către o persoană neautorizată va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.voltsolar.ro şi va duce la începere de cercetare penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să comită acest fapt.